top of page

Objekt itno the hallway "tudy prosím"

for Domesi s.r.o.

 

2013

 

Photo: Mgr. Art Filip Györe

 

cz

Projekt vychází z myšlenky využítí odřezků smrkových panelů používaných na stavbu domu. Skládáním zbytků dřevěných vrstev na sebe se vykreslují  na povrchu příjemné vzory. Objekt “tudy prosím” v sobě integruje více funkcí. Nabízí možnost

sezení, snadné a rychlé uschování obuvi a doplňků, zavěšení oděvů a možnost použití zrcadla. Šest elementů (lavice, stolička, věšák, dvě mističky a zrcadlo) je mezi s sebou volně kombinovatelných a sestavitelných podle svého vkusu a potřeb. Je to univerzální kus nábytku, který má vyhovět více požadavkům a zapadnout do různých prostor. Může sloužit jako pomocný sluha v našich předsíních i jako šatní objekt v ložnicích.

 

en

The project is based on the idea of using cuttings shred panels used to build a house. By folding sheets of wood residues at each appear on the surface nice patterns. The object "tudy prosim" integrates multiple functions. It offers seating, quick and easy storage of shoes and accessories, clothes rack and possibility to use a mirror. Six elements (bench, chair, hanger, two bowls and a mirror) is the freely combinable with each other and to assemble according to your taste and needs. It is

a variable piece of furniture that is designed to satisfy multiple needs and fit into different areas. It can serve as an auxiliary servant in our hallways and bedrooms.

 

 

Simona Hruskova / product and industrial designer

bottom of page