top of page

Folding chair Point for 18 Karat

 

2012

 

czV rámci spolupráce s 18 Karat bylo cílem tohoto projektu vytvořit inovativní sezení, které odpovídá identitě značky. 18 Karat je designérská

a  maloobchodní společnost, specializující se na moderní doplňky a nábytek

do interiéru se sídlem v kanadském Vancouveru. 

Cílem bylo vytvořit unikátní skládací židli, která je pohodlná, snadno se skládá

a je místně vyráběná. PROBLÉM ? 

Dnes hodně rodin žije v malých bytech.

Mají hodně věcí, které nepotřebují každý den. ! ŘEŠENÍ

Židle se musí dát snadno složit.

Skládací židle, která vypadá jako normální, ale můžeme ji složit a schovat, když ji nepotřebujeme.Týmová práce: Omar Qubain, Allison Chow, Andrew Chan, Simona Hrušková

enIn a collaboration with 18 Karat, the purpose of this project was to produce an innovative sitting device that matches their brand identity. 18KARAT is a design and retail company specializing in contemporary interior design accessories and furniture based in Vancouver, Canada.

The purpose was to create a unique folding chair that is comfortable, easy to use and manufactured locally.

ISSUE ?

Today, many families live in small apartments.

They have lots of stuff which are not even used every day.

! SOLUTION

It has to be easy to fold.

A folding chair looking like a normal one but you can fold it and put it away when you don't need it.

Team work: Omar Qubain, Allison Chow, Andrew Chan, Simona Hruskova

 

Simona Hruskova / product and industrial designer

bottom of page