top of page

Electrolux Design Lab 2011, Inteligent mobility, Cooker EMS

 

Brief in full:

cz


Elektrolux Design Lab 2011 zve studenty průmyslového designu vytvořit domácí spotřebiče, které zohledňují inteligentní mobilitu. Vaše nápady budou formovat, jak lidé připravují a skladují jídlo, čištění a mytí nádobí doma i mimo domov. Zejména hledáme design koncept, který bude nabízet personalizaci a inspirovat uživatele a zároveň využije stávajících technologií a posune je dále. Navíc ve stylu Elektroluxu by měl Váš koncept odrážet kritéria skandinávského designu - cistlivost k životnímu prostředí, postkytovat intuitivní snadné použití a estetický dojem.

en

Electrolux Design Lab 2011 invites industrial design students to create home appliances that consider intelligent mobility. Your ideas will shape how people prepare and store food, clean and do their dishes, both within and beyond the home. In particular we seek a design concept that will offer personalisation and inspires users whilst utilising existing technology to offer support and guidance. Additionally, and in keeping with the heritage of Electrolux, your concept should reflect Scandinavian Design values – being sensitive to the environment, providing intuitive ease of use and aesthetic appeal.

by Electorlux design Lab 2011 Simona Hruskova / product and industrial designer

bottom of page