top of page

Fan Sierra

 

2012

 

czPROBLÉM ?

Přímý vánek může být nepříjemný.! INSPIRACE

Ovívání kouskem papíru místo ventilátoru. Pomalý pohyb papíru k Vám posílá jemný vánek. ! ŘEŠENÍ

Mohl by být vzduch v místnosti jemně rozvířený?

Ventilátor promíchává vzduch v pokoji pomocí tvarovaného rotačního disku. 

Materiál : plast

en

ISSUE ?

Direct breeze can be annoying.! INSPIRATION

Waving with piece of paper and using it as

a fan. Slow movement of the paper blows some nice breeze to you.

! SOLUTION

Could be the air gently swirling in the room?

Fan mixes the air by rotating the disk.

Material: plastic

Simona Hruskova / product and industrial designer

bottom of page